Home > Officer Directory

  Officer Name Photo Officer Position Division/Section/Unit Officer Email Officer Address Phone Number Fax Number
321 Deborah Nicole Danker photo Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Sektor Perkhidmatan

deborah@miti.gov.my Tingkat 12, Blok 8, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000552 03 - 62017753
322 Nadirah Othman photo Penolong Pengarah Bahagian Dasar Sektoral
Seksyen Dasar Sektoral III
nadirah.othman@miti.gov.my Tingkat 3, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62034796 03 - 62010437
323 Wan Nur Addleen Wan Aminudin photo Penolong Pengarah Bahagian Sokongan Perdagangan & Industri
Seksyen Kerjasama Perdagangan dan Industri
nuraddleen@miti.gov.my Tingkat 12, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000139 03 - 62012972
324 Mohd Hasri Hassan photo Pegawai Teknologi Maklumat Bahagian Pengurusan Maklumat
Seksyen Aplikasi
Unit Aplikasi Industri
hasri.hassan@miti.gov.my Tingkat 1, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000418 03 - 62033142
325 Nur Jannah Shaari photo Penolong Pengarah Bahagian Dasar dan Rundingan Pelbagaihala
Seksyen Amalan Perdagangan
jannah.psh@miti.gov.my Tingkat 14, Blok 8, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000120 03 - 62016394
326 Mohd Fairus Mustapha photo Pegawai Teknologi Maklumat Bahagian Pengurusan Maklumat
Seksyen Operasi
Unit Operasi
mohdfairus@miti.gov.my Tingkat 1, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000414 03 - 62033142
327 Aniza Mohd photo Pegawai Teknologi Maklumat Bahagian Pengurusan Maklumat
Seksyen Operasi
Unit Rangkaian dan Keselamatan ICT
aniza@miti.gov.my Tingkat 1, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000419 03 - 62033142
328 Haullah Zubir photo Pegawai Teknologi Maklumat Bahagian Pengurusan Maklumat
Seksyen Aplikasi
Unit Aplikasi EKP
haullah@miti.gov.my Tingkat 1, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000408 03 - 62033142
329 Daniel Musa Mohd. Daud photo Pegawai Teknologi Maklumat Bahagian Pengurusan Maklumat
Seksyen Operasi
Unit Sokongan Teknikal
daniel@miti.gov.my Tingkat 3, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000339 03 - 62033142
330 Adibah Che Mat Daon photo Pegawai Teknologi Maklumat Bahagian Pengurusan Maklumat
Seksyen Aplikasi
Unit Automasi Pejabat dan EG
adibah@miti.gov.my Tingkat 1, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000415 03 - 62033142
331 Sumaiah Ramli photo Pegawai Teknologi Maklumat Bahagian Pengurusan Maklumat
Seksyen Aplikasi
Unit Automasi Pejabat dan EG
sumaiah@miti.gov.my Tingkat 1, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000412 03 - 62033142
332 Mangaleswari ap Arjunan photo Pegawai Teknologi Maklumat Bahagian Pengurusan Maklumat
Seksyen Aplikasi
Unit Aplikasi EKP
mangaleswari@miti.gov.my Tingkat 1, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000410 03 - 62033142
333 Sarliza Md. Isa photo Pegawai Teknologi Maklumat Bahagian Pengurusan Maklumat
Seksyen Aplikasi
Unit Aplikasi Perdagangan
sarliza@miti.gov.my Tingkat 1, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000417 03 - 62033142
334 Azreen Elny Ahmad Tarmizi photo Pegawai Teknologi Maklumat Bahagian Pengurusan Maklumat
Seksyen Aplikasi
Unit Aplikasi Industri
azreenelny@miti.gov.my Tingkat 1, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000424 03 - 62033142
335 Nurul Hani Nortarja photo Pegawai Teknologi Maklumat Bahagian Pengurusan Maklumat
Seksyen Aplikasi
Unit Automasi Pejabat dan EG
nhani@miti.gov.my Tingkat 1, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000406 03 - 62033142
336 Ungku Noor Haidah Ungku Ahmad photo Pegawai Teknologi Maklumat Bahagian Pembangunan Keusahawanan
Institut Keusahawanan Negara
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Sumber Manusia
haidah@miti.gov.my Tingkat 3, Menara Usahawan, 62652, Putrajaya, WP Putrajaya 03 - 88805036 03 - 88805028
337 Syarul Emy Abu Samah photo Pegawai Teknologi Maklumat Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

syarul.samah@miti.gov.my Tingkat 9, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000202 03 - 62031303
338 Nor Farahdila Hairoman photo Perangkawan Bahagian Perancangan Strategik
Seksyen Penyelidikan
Unit Khidmat Pengguna dan Analisis
farahdila@miti.gov.my Tingkat 15, Blok 8, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000473 03 - 62012573
339 Noor Amalina Mohd Ismail photo Perangkawan Bahagian Perancangan Strategik
Seksyen Penyelidikan
Unit Ekonomi dan Antarabangsa
amalina@miti.gov.my Tingkat 15, Blok 8, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000468 03 - 62012573
340 Hidzir Hamzah photo Perangkawan Bahagian Perancangan Strategik
Seksyen Penyelidikan
Unit Khidmat Pengguna dan Analisis
hidzir.hamzah@miti.gov.my Tingkat 15, Blok 8, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000480 03 - 62012573
[<] Page [>]