Home > Officer Directory

  Officer Name Photo Officer Position Division/Section/Unit Officer Email Officer Address Phone Number Fax Number
321 Azreen Elny Ahmad Tarmizi photo Pegawai Teknologi Maklumat Bahagian Pengurusan Maklumat
Seksyen Aplikasi
Unit Aplikasi Industri
azreenelny@miti.gov.my Tingkat 1, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000424 03 - 62033142
322 Nurul Hani Nortarja photo Pegawai Teknologi Maklumat Bahagian Pengurusan Maklumat
Seksyen Aplikasi
Unit Automasi Pejabat dan EG
nhani@miti.gov.my Tingkat 1, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000406 03 - 62033142
323 Ungku Noor Haidah Ungku Ahmad photo Pegawai Teknologi Maklumat Bahagian Pembangunan Keusahawanan

haidah@miti.gov.my Tingkat 3 Kanan, Menara Usahawan, 62652, Putrajaya, WP Putrajaya 03 - 88805036 03 - 88805152/5199
324 Syarul Emy Abu Samah photo Pegawai Teknologi Maklumat Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

syarul.samah@miti.gov.my Tingkat 9, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000202 03 - 62031303
325 Nor Farahdila Hairoman photo Perangkawan Bahagian Perancangan Strategik
Seksyen Penyelidikan
Unit Khidmat Pengguna dan Analisis
farahdila@miti.gov.my Tingkat 15, Blok 8, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000473 03 - 62012573
326 Noor Amalina Mohd Ismail photo Perangkawan Bahagian Perancangan Strategik
Seksyen Penyelidikan
Unit Ekonomi dan Antarabangsa
amalina@miti.gov.my Tingkat 15, Blok 8, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000468 03 - 62012573
327 Hidzir Hamzah photo Perangkawan Bahagian Perancangan Strategik
Seksyen Penyelidikan
Unit Khidmat Pengguna dan Analisis
hidzir.hamzah@miti.gov.my Tingkat 15, Blok 8, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000480 03 - 62012573
328 Mohd Zaki Sarpan photo Pegawai Psikologi Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

zaki.sarpan@miti.gov.my Tingkat 9, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000223 03 - 62017320
329 Abdul Rashid Omar photo Pegawai Perhubungan Awam Unit Komunikasi Korporat
Seksyen Hal Ehwal Korporat
rashid.omar@miti.gov.my Tingkat 12, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000048 03 - 62011632
330 Wardah Sina photo Pustakawan Pusat Sumber

Unit Perkhidmatan Teknikal dan Komputer
wati@miti.gov.my Tingkat 11, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000143 03 - 62013867
331 Noraini Noran Abdullah photo Pustakawan Pusat Sumber

Unit Perpustakaan dan Dokumentasi
noran@miti.gov.my Tingkat 11, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000142 03 - 62013867
332 Hirdayu Mohd Tahir photo Akauntan Bahagian Akaun

hirdayu.tahir@miti.gov.my Tingkat 7, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000090 03 - 62015084
333 M. Zakaria Ibrahim photo Juruaudit Pejabat Audit Dalam
Seksyen Audit Kewangan
zakaria.ibrahim@miti.gov.my Tingkat 5, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000054 03 - 62013154
334 Yang Akma Jaapar photo Pegawai Tadbir Bahagian Dasar Sektoral
Seksyen Dasar Sektoral III
yangakma@miti.gov.my Tingkat 3, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000334 03 - 62010437
335 Nazrullah Shahul Hameed photo Pegawai Tadbir Bahagian Dasar dan Rundingan Pelbagaihala
Seksyen Amalan Perdagangan
nazrullah@miti.gov.my Tingkat 14, Blok 8, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000124 03 - 62016394
336 Norlina Che Wahab photo Pegawai Tadbir Bahagian Dasar dan Rundingan Pelbagaihala
Seksyen Amalan Perdagangan
norlina.wahab@miti.gov.my Tingkat 14, Blok 8, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000125 03 - 62016394
337 Khairul Azwan Wahab photo Pegawai Tadbir Bahagian Perancangan Strategik

khairulazwan@miti.gov.my Tingkat 15, Blok 8, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000476 03 - 62012573
338 Athirah Che Abu Bakar photo Peguam Persekutuan Pejabat Penasihat Undang-Undang

athirah.bakar@miti.gov.my Tingkat 14, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000012 03 - 62012306
339 Nordin Mahamud photo Pegawai Khas Pejabat Menteri

nordin_mahamud@miti.gov.my Tingkat 14, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000004 03 - 62012301
340 Norhafiza Ibrahim photo Pegawai Sambilan Harian Bahagian Dasar dan Penyelarasan Rundingan FTA
Unit Penyelarasan Rundingan FTA
hafiza.ibrahim@miti.gov.my Tingkat 5, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000319 03 - 62017784
[<] Page [>]