Home > Officer Directory

  Officer Name Photo Officer Position Division/Section/Unit Officer Email Officer Address Phone Number Fax Number
321 Haullah Zubir photo Pegawai Teknologi Maklumat Bahagian Pengurusan Maklumat
Seksyen Pembangunan
Unit Aplikasi EKP
haullah@miti.gov.my Tingkat 1, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000408 03 - 62033142
322 Daniel Musa Mohd. Daud photo Pegawai Teknologi Maklumat Bahagian Pengurusan Maklumat
Seksyen Operasi
Unit Khidmat Sokongan Teknikal
daniel@miti.gov.my Tingkat 3, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000339 03 - 62033142
323 Adibah Che Mat Daon photo Pegawai Teknologi Maklumat Bahagian Pengurusan Maklumat
Seksyen Pembangunan
Unit Automasi Pejabat dan EG
adibah@miti.gov.my Tingkat 1, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000415 03 - 62033142
324 Sumaiah Ramli photo Pegawai Teknologi Maklumat Bahagian Pengurusan Maklumat
Seksyen Pembangunan
Unit Automasi Pejabat dan EG
sumaiah@miti.gov.my Tingkat 1, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000412 03 - 62033142
325 Mangaleswari ap Arjunan photo Pegawai Teknologi Maklumat Bahagian Pengurusan Maklumat
Seksyen Pembangunan
Unit Aplikasi EKP
mangaleswari@miti.gov.my Tingkat 1, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000410 03 - 62033142
326 Wong Chee Ming photo Penolong Pengarah Bahagian Dasar dan Rundingan Pelbagaihala
Seksyen Rundingan Sektor Perkhidmatan, Harta Intelek, Fasilitasi Perdagangan dan Peraturan
Unit Rundingan Sektor Perkhidmatan 1, Harta Intelek dan Pemerolehan Kerajaan
cmwong@miti.gov.my Tingkat 14, Blok 8, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000125 03 - 62016394
327 Sarliza Md. Isa photo Pegawai Teknologi Maklumat Bahagian Pengurusan Maklumat
Seksyen Pembangunan
Unit Aplikasi Perdagangan
sarliza@miti.gov.my Tingkat 1, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000417 03 - 62033142
328 Nur Syazana Mohd Arifin photo Penolong Pengarah Bahagian Dasar dan Rundingan Pelbagaihala
Seksyen Amalan Perdagangan
syazana.psh@miti.gov.my Tingkat 14, Blok 8, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000120 03 - 62016394
329 Azreen Elny Ahmad Tarmizi photo Pegawai Teknologi Maklumat Bahagian Pengurusan Maklumat
Seksyen Pembangunan
Unit Aplikasi Industri
azreenelny@miti.gov.my Tingkat 1, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000424 03 - 62033142
330 Nur Jannah Shaari photo Penolong Pengarah Bahagian Dasar dan Rundingan Pelbagaihala
Seksyen Amalan Perdagangan
jannah.psh@miti.gov.my Tingkat 14, Blok 8, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000120 03 - 62016394
331 Nurul Hani Nortarja photo Pegawai Teknologi Maklumat Bahagian Pengurusan Maklumat
Seksyen Operasi
Unit Khidmat Sokongan Teknikal
nhani@miti.gov.my Tingkat 3, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000338 03 - 62033142
332 Ungku Noor Haidah Ungku Ahmad photo Pegawai Teknologi Maklumat Bahagian Pembangunan Keusahawanan
Institut Keusahawanan Negara
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Sumber Manusia
haidah@miti.gov.my Tingkat 3, Menara Usahawan, 62652, Putrajaya, WP Putrajaya 03 - 88805036 03 - 88805028
333 Syarul Emy Abu Samah photo Pegawai Teknologi Maklumat Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

syarul.samah@miti.gov.my Tingkat 9, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000202 03 - 62031303
334 Nor Farahdila Hairoman photo Perangkawan Bahagian Perancangan Strategik
Seksyen Penyelidikan
Unit Khidmat Pengguna dan Analisis
farahdila@miti.gov.my Tingkat 15, Blok 8, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000473 03 - 62012573
335 Noor Amalina Mohd Ismail photo Perangkawan Bahagian Perancangan Strategik
Seksyen Penyelidikan
Unit Ekonomi dan Antarabangsa
amalina@miti.gov.my Tingkat 15, Blok 8, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000468 03 - 62012573
336 Hidzir Hamzah photo Perangkawan Bahagian Perancangan Strategik
Seksyen Penyelidikan
Unit Khidmat Pengguna dan Analisis
hidzir.hamzah@miti.gov.my Tingkat 15, Blok 8, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000480 03 - 62012573
337 Mohd Zaki Sarpan photo Pegawai Psikologi Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

Unit Sumber Manusia V
zaki.sarpan@miti.gov.my Tingkat 9, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000223 03 - 62017320
338 Abdul Rashid Omar photo Pegawai Perhubungan Awam Unit Komunikasi Korporat
Seksyen Hal Ehwal Korporat
rashid.omar@miti.gov.my Tingkat 12, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000048 03 - 62011632
339 Wardah Sina photo Pustakawan Pusat Sumber

Unit Perkhidmatan Teknikal dan Komputer
wati@miti.gov.my Tingkat 11, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000143 03 - 62013867
340 Noraini Noran Abdullah photo Pustakawan Pusat Sumber

Unit Perpustakaan dan Dokumentasi
noran@miti.gov.my Tingkat 11, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000142 03 - 62013867
[<] Page [>]