Home > Officer Directory

  Officer Name Photo Officer Position Division/Section/Unit Officer Email Officer Address Phone Number Fax Number
321 Wardah Sina photo Pustakawan Pusat Sumber

Unit Perkhidmatan Teknikal dan Komputer
wati@miti.gov.my Tingkat 11, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000143 03 - 62013867
322 Noraini Noran Abdullah photo Pustakawan Pusat Sumber

Unit Perpustakaan dan Dokumentasi
noran@miti.gov.my Tingkat 11, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000142 03 - 62013867
323 Hirdayu Mohd Tahir photo Akauntan Bahagian Akaun

hirdayu.tahir@miti.gov.my Tingkat 7, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000090 03 - 62015084
324 M. Zakaria Ibrahim photo Juruaudit Pejabat Audit Dalam
Seksyen Audit Kewangan
zakaria.ibrahim@miti.gov.my Tingkat 5, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000054 03 - 62013154
325 Nurul Afiqah 'Izzah Roslan photo Akauntan Bahagian Dasar dan Rundingan Pelbagaihala
Seksyen Amalan Perdagangan
afiqah.roslan@miti.gov.my Tingkat 14, Blok 8, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000126 03 - 62031745
326 Hairul Azwan Saadon photo Penguasa Kastam Bahagian Dasar dan Rundingan Pelbagaihala
Seksyen Amalan Perdagangan
hairulazwan@miti.gov.my Tingkat 14, Blok 8, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000117 03 - 62016394
327 Yang Akma Jaapar photo Penolong Pengarah Bahagian Dasar Sektoral
Seksyen Dasar Sektoral III
yangakma@miti.gov.my Tingkat 3, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000334 03 - 62010437
328 Nazrullah Shahul Hameed photo Pegawai Khidmat Singkat Bahagian Dasar dan Rundingan Pelbagaihala
Seksyen Amalan Perdagangan
nazrullah@miti.gov.my Tingkat 14, Blok 8, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000124 03 - 62016394
329 Norlina Che Wahab photo Pegawai Tadbir Bahagian Dasar dan Rundingan Pelbagaihala
Seksyen Amalan Perdagangan
norlina.wahab@miti.gov.my Tingkat 14, Blok 8, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000125 03 - 62016394
330 Khairul Azwan Wahab photo Pegawai Tadbir Bahagian Perancangan Strategik

khairulazwan@miti.gov.my Tingkat 15, Blok 8, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000476 03 - 62012573
331 Norhafiza Ibrahim photo Pegawai Sambilan Harian Bahagian Dasar dan Penyelarasan Rundingan FTA
Unit Penyelarasan Rundingan FTA
hafiza.ibrahim@miti.gov.my Tingkat 5, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000319 03 - 62017784
332 Choh Carmen photo Penolong Pengarah Bahagian Kerjasama Ekonomi ASEAN

carmen@miti.gov.my Tingkat 13, Blok 8, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000582 03 - 62019799
333 Zurita Zainudin photo Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Keusahawanan
Seksyen Pembangunan Perniagaan Bumiputera
zurita.zainudin@miti.gov.my Tingkat 7 Kanan, Menara Usahawan, 62652, Putrajaya, WP Putrajaya 03 - 88805142/5143/5144
334 Abd Rahim Musa photo Pegawai Khidmat Pengurusan Pejabat Menteri

abdrahim@miti.gov.my Tingkat 15, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62032446 03 - 62012301
335 Haslina Mahjar photo Penolong Pegawai Tadbir Pejabat MITI Wilayah Melaka

haslina.mahjar@miti.gov.my Aras 3, Kaunter Perkhidmatan MITI, Pejabat SME Corp., Menara MITC, Jalan Konvesyen, 75450, Ayer Keroh Melaka 06 - 2530069 / 2530068 06 - 2530067
[<] Page