Home > Officer Directory

  Officer Name Photo Officer Position Division/Section/Unit Officer Email Officer Address Phone Number Fax Number
321 Syarul Emy Abu Samah photo Pegawai Teknologi Maklumat Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

syarul.samah@miti.gov.my Tingkat 9, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000202 03 - 62031303
322 Nor Farahdila Hairoman photo Perangkawan Bahagian Perancangan Strategik
Seksyen Penyelidikan
Unit Khidmat Pengguna dan Analisis
farahdila@miti.gov.my Tingkat 15, Blok 8, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000473 03 - 62012573
323 Noor Amalina Mohd Ismail photo Perangkawan Bahagian Perancangan Strategik
Seksyen Penyelidikan
Unit Ekonomi dan Antarabangsa
amalina@miti.gov.my Tingkat 15, Blok 8, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000468 03 - 62012573
324 Hidzir Hamzah photo Perangkawan Bahagian Perancangan Strategik
Seksyen Penyelidikan
Unit Khidmat Pengguna dan Analisis
hidzir.hamzah@miti.gov.my Tingkat 15, Blok 8, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000480 03 - 62012573
325 Mohd Zaki Sarpan photo Pegawai Psikologi Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

zaki.sarpan@miti.gov.my Tingkat 9, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000223 03 - 62017320
326 Abdul Rashid Omar photo Pegawai Perhubungan Awam Unit Komunikasi Korporat
Seksyen Hal Ehwal Korporat
rashid.omar@miti.gov.my Tingkat 12, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000048 03 - 62011632
327 Wardah Sina photo Pustakawan Pusat Sumber

Unit Perkhidmatan Teknikal dan Komputer
wati@miti.gov.my Tingkat 11, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000143 03 - 62013867
328 Noraini Noran Abdullah photo Pustakawan Pusat Sumber

Unit Perpustakaan dan Dokumentasi
noran@miti.gov.my Tingkat 11, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000142 03 - 62013867
329 Hirdayu Mohd Tahir photo Akauntan Bahagian Akaun

hirdayu.tahir@miti.gov.my Tingkat 7, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000090 03 - 62015084
330 M. Zakaria Ibrahim photo Juruaudit Pejabat Audit Dalam
Seksyen Audit Kewangan
zakaria.ibrahim@miti.gov.my Tingkat 5, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000054 03 - 62013154
331 Nurul Afiqah 'Izzah Roslan photo Akauntan Bahagian Dasar dan Rundingan Pelbagaihala
Seksyen Amalan Perdagangan
afiqah.roslan@miti.gov.my Tingkat 14, Blok 8, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000126 03 - 62031745
332 Hairul Azwan Saadon photo Penguasa Kastam Bahagian Dasar dan Rundingan Pelbagaihala
Seksyen Amalan Perdagangan
hairulazwan@miti.gov.my Tingkat 14, Blok 8, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000117 03 - 62016394
333 Yang Akma Jaapar photo Pegawai Tadbir Bahagian Dasar Sektoral
Seksyen Dasar Sektoral III
yangakma@miti.gov.my Tingkat 3, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000334 03 - 62010437
334 Nazrullah Shahul Hameed photo Pegawai Tadbir Bahagian Dasar dan Rundingan Pelbagaihala
Seksyen Amalan Perdagangan
nazrullah@miti.gov.my Tingkat 14, Blok 8, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000124 03 - 62016394
335 Norlina Che Wahab photo Pegawai Tadbir Bahagian Dasar dan Rundingan Pelbagaihala
Seksyen Amalan Perdagangan
norlina.wahab@miti.gov.my Tingkat 14, Blok 8, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000125 03 - 62016394
336 Khairul Azwan Wahab photo Pegawai Tadbir Bahagian Perancangan Strategik

khairulazwan@miti.gov.my Tingkat 15, Blok 8, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000476 03 - 62012573
337 Norhafiza Ibrahim photo Pegawai Sambilan Harian Bahagian Dasar dan Penyelarasan Rundingan FTA
Unit Penyelarasan Rundingan FTA
hafiza.ibrahim@miti.gov.my Tingkat 5, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000319 03 - 62017784
338 Choh Carmen photo Penolong Pengarah Bahagian Kerjasama Ekonomi ASEAN

carmen@miti.gov.my Tingkat 13, Blok 8, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62000582 03 - 62019799
339 Zurita Zainudin photo Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Keusahawanan

zurita.zainudin@miti.gov.my Tingkat 3 Kanan, Menara Usahawan, 62652, Putrajaya, WP Putrajaya
340 Abd Rahim Musa photo Pegawai Khidmat Pengurusan Pejabat Menteri

abdrahim@miti.gov.my Tingkat 15, Blok 10, 50622, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur 03 - 62032446 03 - 62012301
[<] Page [>]