Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
MITI's Portal
 
 

   About MITI

Borang Kaji Selidik Kepuasan Pelanggan

e-Form

Borang Kaji Selidik Kepuasan Pelanggan
KP/PRO-QPS12-L4

KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI MINISTRY OF INTERNATIONAL TRADE AND INDUSTRY BORANG KAJI SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN CUSTOMER SATISFACTION SURVEY FORM Kami berharap agar anda berpuashati dengan perkhidmatan kami. Walaubagaimanapun kami memerlukan maklumbalas ikhlas dan jujur dari anda untuk membantu kami dalam usaha memberi perkhidmatan yang lebih baik.

Sila tandakan (✔) pada kotak yang berkenaan 
 
 
Sila nilai Kementerian ini berdasarkan skala berikut dan pilih butang yang berkenaan:-
AMAT BAIK BAIK SEDERHANA TIDAK MEMUASKAN SANGAT TIDAK MEMUASKAN
5 4 3 2 1
3. Bagaimanakah anda menilai perkhidmatan MITI?

 

 

 

 

 
4. Bagaimanakah anda menilai kemudahan yang disediakan?

 

 

 

 
5. Bagaimanakah anda menilai perkhidmatan Pegawai MITI yang melayani anda?

 

 

 

 
6. Bagaimanakah anda menilai layanan kakitangan MITI semasa melayani anda?

 

 

 

 

 
 
Maklumat asas pelanggan