Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
  T
  T
  T
  T
  T
LambangMalaysia
                                         
 | 
 W3C   FAQs   site map   contact us   complaints & feedback 
background
OFFICIAL PORTAL OF THE

MINISTRY OF INVESTMENT, TRADE AND INDUSTRY

Enterprise Architecture MITI

Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)  dengan kerjasama Perunding Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) telah membangunkan Enterprise Architecture (EA)  MITI sebagai sokongan kepada rantaian nilai sektor pembuatan (manufacturing value chain) secara dalaman bagi memenuhi keperluan Kementerian. Pembangunan EA MITI ini didorong oleh hasrat kerajaan melalui Industry4WRD dan Dasar Revolusi Perindustrian Keempat (4IR) Negara untuk meningkatkan pendigitalan serta penyepaduan proses dan infrastruktur kerajaan di sepanjang manufacturing value chain. Sebanyak 15 aplikasi berkaitan manufacturing value chain terlibat dalam pembangunan EA MITI. Projek ini telah berjaya disiapkan dalam tempoh 11 bulan dengan penghasilan lima (5) jenis artifak EA iaitu motivation view, landscape map view, business process view, application usage view dan technology usage view. 

Pembangunan EA ini berdasarkan tiga (3) peringkat manufacturing value chain iaitu Pre-Manufacturing, Manufacturing dan Post-Manufacturing. Aktiviti Pre-Manufacturing adalah aktiviti atau perkhidmatan yang memberi sokongan sebelum aktiviti pembuatan dilaksanakan. Aktiviti Manufacturing pula adalah aktiviti atau perkhidmatan yang memberi sokongan semasa aktiviti pembuatan dilaksanakan. Manakala, post-manufacturing adalah aktiviti pembuatan yang memberi sokongan selepas aktiviti pembuatan dilaksanakan.

 

Enterprise Architecture MITI

 

 

 


 •  
 • Print
 • Email this page

 

CONTACT US
Ministry of Investment, Trade and Industry
Menara MITI, No.7,
Jalan Sultan Haji Ahmad Shah,
50480 Kuala Lumpur, Malaysia.
Tel: 603-8000 8000 | Fax: 03-6026 4693
Email: webmiti[@]miti.gov.my
 
MITI QR Code  MITIMalaysia  MITIMalaysia  MITIMalaysia  MITIMalaysiayoutube  MITIMalaysia  MITIMalaysia